Ortho Center Logo
 
Du ska bli bra.
Ortopedi; (från Grekiska
"orthos" = rak, "paidion" = barn)
omhandlade initialt behandlingen
av barn med skolios.
 

Välkommen till OrthoCenter Göteborg. Vi är fyra specialiserade ortopedläkare
med lång och kvalificerad erfarenhet som vill erbjuda bästa möjliga vård. Vår nya
ortopediska specialistklinik, där vi kan utreda och behandla alla ortopediska skador
och sjukdomar, driver vi i partnerskap med Global Health Partner. De ger oss stöd
för att göra det vi är bäst på – att arbeta i nära kontakt med våra patienter.

Gemensamt delar vi visionen att en mindre men högt specialiserad enhet har
förutsättningar att erbjuda en högre vårdkvalitet.

OrthoCenter Göteborg är nytt men det har sina rötter i det som kom att kallas
”IFK-kliniken”. En verksamhet inriktad på idrottsskador som har blivit världsledande
inom området och som startades av en av oss, Leif Swärd år 1997. IFK-kliniken
fortsätter inom OrthoCenter. Och även om elitidrott ställer speciella krav är mycket
tillämpbart inom övrig ortopedi. Det ger bl.a. fördjupad insikt i vikten av eftervård
och träning för framgångsrik rehabilitering.

Med OrthoCenter Göteborg har vi förutsättningarna att ge ortopedisk vård av
högsta kvalitet.


Vi ser fram emot förtroendet att göra dig bra.

signaturer